Privacy policy

Privacyreglement

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houden onze fysiotherapeuten Eva en Miranda een dossier van u bij. In dit dossier staan medische en persoonlijke gegevens die voor de behandeling belangrijk zijn. Op de registratie van deze gegevens is natuurlijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 

Daarom hebben wij in onze praktijk een aantal afspraken gemaakt. Zo kunnen naast uw behandelend fysiotherapeut slechts een beperkt aantal andere personen toegang krijgen tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen. Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling. Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm. Er zullen aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste 10 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd. Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.