Algemene voorwaarden

Machtigingen en verwijzingen

De fysiotherapeut is voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbrief meer nodig voor een fysiotherapeutische behandeling.

 

Echter bij een chronische indicatie of een aan huis behandeling dient u een verwijsbrief van huisarts of specialist aan u therapeut te overhandigen. Sommige verzekeraars willen dat u een machtiging bij hen aanvraagt voor dat we met de chronische behandeling beginnen. Informeer bij uw fysiotherapeut of dat ook in uw geval geldt. Voor behandeling aan huis is ook een verwijzing nodig.

 

De zorgverzekering bestaat in Nederland uit twee delen, namelijk een basis verzekering en een aanvullende verzekering:

 

De basisverzekering is voor iedereen gelijk en vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: fysiotherapie bij chronische indicaties vanaf de 21ste behandeling en fysiotherapie voor jongeren tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar).

Een aanvullende verzekering kunt u vrijwillig afsluiten bij uw zorg verzekeraar.

Hoe veel behandelingen uw vergoed krijgt uit uw aanvullende verzekering is afhankelijk van het door u gekozen pakket. De aanvullende verzekering is niet verplicht, u kunt uw behandelingen ook zelf betalen. Voor vergoeding van de verschillende aanvullende verzekeringen kunt u uw polis of zorgverzekeraar raadplegen.

 

Chronische behandeling

Wat is een chronische indicatie?

De meest voorkomende aandoeningen kunnen met een beperkt aantal fysiotherapeutische behandelingen worden verholpen. Sommige aandoeningen vragen echter om een veel langere periode van behandelen. Minister Borst heeft ooit een lijst opgesteld wat wettelijk wordt geaccepteerd als een chronische indicatie. Op deze lijst staan veel behandelingen die nodig zijn na een operatie (bijvoorbeeld een nieuwe heup) of die veroorzaakt worden door een chronische ziekte (bijvoorbeeld COPD en spierziektes). De behandeling na een operatie is over het algemeen beperkt tot maximaal één jaar, maar kan bij chronische ziektes ook onbeperkt zijn. Informeer bij uw fysiotherapeut naar de regels die van toepassing zijn op uw aandoening.

 

Wat wordt vergoed bij een chronische indicatie?

Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen van een chronische aandoening vergoed vanuit de basisverzekering (als uw aandoening staat op de lijst van Minister Borst en alleen gedurende de periode die de lijst vermeldt). Dat betekent dat de eerste 20 behandelingen niet binnen de basisverzekering vallen. U moet de eerste 20 behandelingen dus zelf betalen, tenzij u aanvullend verzekerd bent. In dat geval worden de eerste 20 behandelingen betaald vanuit de aanvullende verzekering (afhankelijk van het door u afgesloten pakket). Houdt u er wel rekening mee dat als u bij de 21ste behandeling nog een eigen risico open heeft staan, dat dan eerst dit bedrag wordt aangesproken. Is uw eigen risico op dan worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Verloop van een intakegesprek

De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit om rechtstreeks een afspraak te maken bij ons, dan wordt bij de eerste afspraak een screening uitgevoerd van 15 minuten. Het doel van deze screening is om vast te stellen of uw klacht voor fysiotherapie in aanmerking komt of dat wij het beter achten dat u zich eerst in verbinding stelt met bijvoorbeeld de huisarts. Indien u verwezen bent door de huisarts of de specialist komt deze screening natuurlijk te vervallen. Brengt u wel de verwijzing en/of de informatie van de huisarts of specialist mee bij uw eerste bezoek.

 

Wanneer de screening uitwijst dat uw klacht wel in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling dan worden aansluitend een intake en onderzoek uitgevoerd waarna het behandelplan met u wordt doorgesproken. Wij proberen bij de eerste afspraak altijd de behandeling van uw aandoening te starten om zo weinig mogelijk tijd verloren te laten gaan. Voor de intake, het onderzoek en de eerste behandeling nemen wij dan ook 45 minuten de tijd. Een reguliere vervolgbehandeling zal doorgaans 30 minuten duren.

 

De start van een behandeling bij het intakegesprek wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed. Toch vinden wij het belangrijk om de behandeling van uw aandoening zo snel mogelijk te starten. Deze eerste behandeling brengen wij niet in rekening, maar is gratis. Dat is onze zorg voor u. Alleen de screening, de intake en het onderzoek worden in rekening gebracht. Zo voorkomen we discussies met uw zorgverzekeraar, maar ontvangt u toch de zorg die u verdiend.

 

De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit om rechtstreeks een afspraak te maken bij ons, dan wordt bij de eerste afspraak een screening uitgevoerd van 15 minuten. Het doel van deze screening is om vast te stellen of uw klacht voor fysiotherapie in aanmerking komt of dat wij het beter achten dat u zich eerst in verbinding stelt met bijvoorbeeld de huisarts. Indien u verwezen bent door de huisarts of de specialist komt deze screening natuurlijk te vervallen. Brengt u wel de verwijzing en/of de informatie van de huisarts of specialist mee bij uw eerste bezoek.

 

Wanneer de screening uitwijst dat uw klacht wel in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling dan worden aansluitend een intake en onderzoek uitgevoerd waarna het behandelplan met u wordt doorgesproken. Wij proberen bij de eerste afspraak altijd de behandeling van uw aandoening te starten om zo weinig mogelijk tijd verloren te laten gaan. Voor de intake, het onderzoek en de eerste behandeling nemen wij dan ook 45 minuten de tijd. Een reguliere vervolgbehandeling zal doorgaans 30 minuten duren.

 

De start van een behandeling bij het intakegesprek wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed. Toch vinden wij het belangrijk om de behandeling van uw aandoening zo snel mogelijk te starten. Deze eerste behandeling brengen wij niet in rekening, maar is gratis. Dat is onze zorg voor u. Alleen de screening, de intake en het onderzoek worden in rekening gebracht. Zo voorkomen we discussies met uw zorgverzekeraar, maar ontvangt u toch de zorg die u verdiend.

 

Inloop sportspreekuur

Soms is het bij twijfel zinvol om met de sportfysiotherapeute te overleggen of een klacht over kan gaan in een serieuze blessure en of dat deelname aan een sportactiviteit wel verstandig is. Het sportspreekuur is gratis wanneer de sportfysiotherapeute na het geven van advies verdere behandeling niet noodzakelijk vindt. Indien er een behandeltraject nodig is, en men wil hiervan gebruik maken, dient het sportspreekuur als screening (zoals elders op de website bij “verloop van het intakegesprek” is beschreven). Het sportspreekuur is voor iedereen toegankelijk op maandagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur.

 

Klachten

Een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht terecht bij De Klachtencommissie van de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Piazza Care is als fysiotherapiepraktijk bij deze klachtenregeling aangesloten. In dat geval behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaat de commissie zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

U dient de klacht bij voorkeur schriftelijk en ondertekend in, onder vermelding van uw naam, datum, de naam van de fysiotherapeut die u aanklaagt, de feiten of de handeling waarover wordt geklaagd, een omschrijving van hetgeen zich heeft voorgedaan en zo nodig een toelichting. U kunt uw klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie van het KNGF: Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, telefoon: 033-467 29 00.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.